WWW.RINSMA.ORG.UK

 

 

 DEZE WEBSITE WORDT VERNIEUWD EN IS NOG ONDER CONSTRUCTIE !!
Update: 29-02-2016


Inleiding :
De naam Rinsma komt in de middel eeuwen al in vele variaties voor: Rinsema, Reynsma, Rens(e)ma, Ritsma en Riensma (enz). Dit wil niet zeggen dat dit allemaal familie van elkaar is. Ook zijn er families waarbij soms meerdere spellingen voor komen.
Vermoedelijk heeft de naam Rinsma ook een relatie met de patroniemen: Rinses, Rinkes en Rintsjes.
Tot voor kort dachten wij dat de oorsprong van onze Rinsma-tak in de grietenij Achtkarspelen (Surhuisterveen, Drogeham, Harkema e.d.) lag, echter recentelijk hebben we aanwijzingen gevonden dat onze roots in Groningen is ontstaan (Midwolde / Leek) en de achternaam Rensema werd gebruikt.
Rond 1740 is Claas Folkerts naar de grietenij Achtkarspelen verhuist en getrouwd met Sytske Wopkes en hier hebben generaties lang onze voorouders gewoond, geleefd en gewerkt.
Voor 1811 werd de familienaam Rinsma (Rensema) al gebruikt, o.a. in 1753 tijdens het huwelijk van Saakien Folkers Rensema met Benne Casemier, en door een dochter van Claas Folkerts tijdens haar huwelijk in Leeuwarden (1767 - huwelijk Geeske Klases Rinsma x Hette Jans Menagie).
In onze familie heeftuiteindelijk Uble Klases op 28 december 1811 onze familie naam RINSMA bevestigd en sinds dien is onze familienaam niet meer gewijzigd.

Omdat ik nog steeds relaties zoek met andere RINSMA takken, heb ik duizenden Rinsma's in mijn dbase staan en getracht verder uit te zoeken. Deze gegevens van andere Rinsma takken kunt u vinden onder de link stamboom

 
Mvg Jakob & Irma Rinsma

LET OP ONS NIEUWE EMAIL ADRES IS :